Årshjulet

FRILUFTSLIV

Vårt hovedfokus er

«LÆRING I, OG MED NATUREN»

Når vi planlegger hverdagen på Tommlekollen tenker vi først og fremst i forhold til friluftsliv. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, bruke naturen og dens muligheter. Slik at barna kan fremme en forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen legger til rette for at alle barn skal oppleve bevegelsesglede, matglede, metalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Barn har ulike behov og forutsetninger og vi vil tilrettelegge og jobber tverrfaglig slik at alle barn opplever gleden av å være ute i naturen til alle årstider.
Barna lærer om hvordan man skal ta vare, og sette pris på naturen både sommer og vinter.

August, september og oktober

Vi starter barnehageåret med å bruke god tid til å på å bli kjent med hverandre og barnehagen.
Den første tiden er vi hovedsakelig i barnehagen, lavvoplassen og i nærområdet rundt, og etterhvert som vi blir tryggere på hverandre øker vi radiusen på turene våre.
Høsten er en fin tid til å smake, lukte og føle på naturen. Vi plukker sopp, bær og planter som enten foredler eller spiser der og da. Vi lærer også om hva som kan være farlig å spise.
Vi går en del på turer og spiser ofte matpakkene våre rundt bålet. De som vil kan prøve seg på å ta bål- og spikke-sertifikat.
Så lenge været tilater det drar vi ofte ut i kanoene våre «Kruse knallkul» og «Elias». Klatring er en fin aktivitet på denne tiden av året. Klatring gir barna kroppsbeherskelse, mestring og ikke minst glede og stolthet.

Fra uke 40 har vi en gang i uken allidett (alle) i Heminghellen og Tenniskurs (førskolebarna) Tennis er et tilbud vi har til barna og kommer som en tilleggs avgift til det ordinære barnehage tilbudet, for de barna som melder seg på kurset.

November og desember

Disse månedene bruker vi til juleforberedelser og diverse utflukter. Vi lager julepresanger, baker pepperkaker, adventssamlinger, feirer Lucia og har julebord, m.m.
Siste dag før jul drar vi ned til Frelsesarmeens julegaveinnsamling på Universitetsplassen der vi gir en gave (som har vært barnas adventskalender) til noen som kanskje ikke er like heldige som oss.

Når snøen begynner og dale ned finner vi fram skiene.

 

Januar, februar og mars

 

I vintermånedene har vi skiene lett tilgjengelig i barnehagen. Barna står når de vil og så mye de vil. Vi har fast skileik en gang i uken hvor barna blir delt inn i mindre grupper etter alder og ferdigheter. Fra 3 års alderen får barna tilbud om alpintkurs (alpintkurset er uten om det ordinære barnehagetilbudet) og snowboard.
Vi aker i barnehagen eller tar med oss akebrettene og går på tur. Vi ser på hva som skjer når snøen tiner og hva som skjer med vannet når det er minusgrader. Vi lager islykter og når snøen er deilig kram lager vi snømenn og snøskulpturer.
Når vi vil gå på skøyter drar vi til Gressbanen.

April, mai og juni

 

 

 

 

 

 

 

 

Når våren melder sin ankomst finner vi frem kanoene igjen, de vaskes og gjøres klar for sesongen. Vi finner frem klatreutstyr og forstørrelsesglass. Små barnehender kommer forventningsfulle med blomster og planter som skal utforskes.
Når det blir riktig varmt i været tar vi oss en dukkert i Øvresetertjern.

Barna får tilbud om vanntilvenningskurs (alle) og tenniskurs (4/5 åringene)

 

Aktiviteter som går gjennom hele året

SAMLINGSSTUND

Samlingsstund gjennomføres hver dag, enten i grupper eller felles. Her er det høytlesning, rim, regler og sang. Ulike temaer blir tatt opp og alle som vil får komme til ordet.

FØRSKOLE

Skolestarterne har førskole 1-2 ganger i uken. Her gjennomfører vi ulike skoleforberedende aktiviteter. Vi følger «Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede». Lek med tall og bokstaver. Noen lærer seg å lese og andre lærer å skrive navnet sitt. Hovedfokus er å lære å lage en god læringssiuasjon for seg selv og andre.

KLATRING

Vi bruker naturen flittig til å klatre i. Vi har klatre og sikkerhetsutstyr, og  barna lærer om sikkerhetsregler rundt klatring.
I løpet av året skal vi få satt opp en klatrevegg i barnehagen.

ORIENTERING

Vi lærer barna enkel bruk av kart og kompass. Vi lager våre egne kart med ulike spørsmål, natursti, og vi benytter oss av orienteringsløyper i nærmiljøet.

TURDAG

Vi har minst en turdag i uken. Vi bruker hovedsaklig marka og går i variert terreng, alt fra selvlagde stier til grusveier.
Vi starter barnehageåret med turer i nærområdet og etter hvert som beina vokser og utholdenheten øker, blir turene lengre og utfordringene større.
Om vinteren går vi ofte på ski på turdagene.