Om oss – Turi Sletners

Om barnehagen

Turi Sletners barnehave er en Friluftsbarnehage med 34 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger på Lillevann stasjon, ca 430 moh, nær Nordmarka i Oslo. Barnehagen ble startet opp i 1994. Turi Sletners Barnehave viderefører Tomm Murstads motto; Naturen er den beste lekeplassen for barna” Opp i høyden, ut i naturen”.

Høsten 2022 kjøpte Tommlekollen Friluftsbarnehage opp Turi Sletners Barnehave. Turi Sletners Barnehave og Tommlekollen driftes av Sylvia Lorentzen.

Vår visjon er; «GI BARNA SJANSEN» Med naturen som arena, skal barnehagen tilrettelegge for erfaringer som gir opplevelse av mestring, følelse av egenverd og livsglede. Vår tilrettelegging skal være preget av å skape tillit og harmoni gjennom gode kompetente voksenpersoner som støtter, veileder og ser det enkelte barns behov og potensial.

En del av miljøvernprofilen er at vi er trikkebarnehage. Det vil si at barna kan ta trikken fra Majorstuen og oppover, på morgenen, og hjem på ettermiddagen, sammen med personalet. Det er to avganger på morgenen, og to avganger på ettermiddagen.

Barnehagen består av to avdelinger, Blekkulf med barn i alderen 1-3 år og Elg med barn i alderen 3-6 år.
I vår Friluftsbarnehage vil barna få oppleve mange fine og gode naturopplevelser. Vårt pedagogiske grunnsyn tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og barnehageloven. Der står det at «barna skal få oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet. De skal få kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen. Mellom mennesket og naturen.»

Turi Sletners Barnehave legger stor vekt på friluftsliv og aktivitet i naturen. Naturen er vår arena der lek og læring går hånd i hånd. Med marka som nærmeste nabo har vi en lekeplass, hvor vi har en helårs lavvo med uendelige muligheter, utfordringer og utforskning. Barnehagen har 2 kanoer og fullt klatreutstyr som barna får boltre seg med.

Gjennom hele året tilbyr vi ulike kurs barna kan være med på, som skileikskole, alpint, tennis, snowboard og vanntilvenning. Noen av disse aktivitetene kommer utenom barnehagens ordinære tilbud og det faktureres en kursavgift for de som melder seg på.

På Turi Sletners Barnehave har vi tre måltider i løpet av dagen. To snacksmåltider som består av frukt/grønt kl.09.30 og kl. 14 frukt/grønt samt brødskiver, knekkebrød, pizzasnurrer, grøt, suppe, o.l. To ganger i uken serverer vi et varmmat. Barna har med egen matpakke fire dager i uken (Dette fordi vi oppholder oss veldig mye ute, på turer og
utflukter).

Barnehagens motto: Alt for barna